โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 มี.ค. 2567    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 34
  21 มิ.ย. 2566    แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 38
  15 มิ.ย. 2566    รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 37
  12 มิ.ย. 2566    รายงานงบเดือน พฤษภาคม 2566 31
  4 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 170
  3 เม.ย. 2565    รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญัญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 118
  1 มี.ค. 2565    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 117
  3 ม.ค. 2565    รายงานแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ2565 124
  3 ม.ค. 2565    รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญัญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 161
  30 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 134

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 342684 คน