โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 งานตรวจสอบภายในและงานควบคุมภายใน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ต.ค. 2566    รายงานผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2566 6
  13 ก.ย. 2566    กฎบัตรตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2567 27
  13 ก.ย. 2566    แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2567 28
  6 ต.ค. 2565    รายงานผลการควบคุมภายในประจำปี 2565 76
  6 ก.ย. 2565    กฎบัตรตรวจสอบภายในประจำปี 2566 141
  16 เม.ย. 2565    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 128
  1 เม.ย. 2565    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2565 112
  16 ธ.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในปี พ.ศ. 2565 149
  7 ต.ค. 2564    กฎบัตรการตรวจภายในปี พ.ศ. 2565 126
  6 ต.ค. 2564    รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 103

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 342674 คน