โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ก.พ. 2567    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 12,13 กุมภาพันธ์ 2567 0
  14 ธ.ค. 2566    รางานการประชุมสภา อบต.บ้านถ่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2566 17
  28 ก.ย. 2566    รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2566 20
  30 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 21
  29 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 22
  16 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านถ่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 66 18
  9 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านถ่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 ส.ค.66 16
  15 มิ.ย. 2566    รางานการประชุมสภา อบต.บ้านถ่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2566 25
  10 ก.พ. 2566    รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านถ่อน สมัยสามัญ สมันที่1/2566 เมื่อวันที่ 9ก.พ. 2566 49
  15 ธ.ค. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านถ่อน สมัยสามัญ สมันที่4/2565 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2565 58

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 338668 คน