โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ก.พ. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 15
  29 ม.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปหมู่ 2 12
  30 พ.ย. 2566    ประกาศผู้เสนอราคาซ๋อมแซมถนนลูกรักหมู่ 1-หมู่ 10 10
  8 พ.ย. 2566    ติดประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2567 26
  2 ต.ค. 2566    แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2567 42
  9 ส.ค. 2566    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 5 65
  24 ก.ค. 2566    ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 54
  14 มิ.ย. 2566    ประกาศ e-bidding จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองตาลไปวัดธรรมเทา ม.3 109
  12 มิ.ย. 2566    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบัวแพ-บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวแพ ตำบลบ้านถ่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 75
  23 ธ.ค. 2565    ประกาศ ผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 (e-bidding) 93

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 338656 คน