โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 ม.ค. 2567    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2567 39
  24 ม.ค. 2567    การขับเคลื่อนจริยธรรม (คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม) 7
  24 ม.ค. 2567    การขับเคลื่อนจริยธรรม (แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม) 4
  24 ม.ค. 2567    การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 5
  24 ม.ค. 2567    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภสายในหน่วยงาน 4
  24 ม.ค. 2567    การประเมินความเสี่ยงการทจุริตประจำปีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 6
  27 มิ.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.บ้านถ่อน พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน 66
  27 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.บ้านถ่อน พ.ศ. 2565รอบ 6 เดือน 67
  21 เม.ย. 2566    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566 53
  20 เม.ย. 2566    รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ6เดือน 56

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 342675 คน