โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ม.ค. 2566    ประกาศสรุปแผนดำเนินการจัดซื้อจัด-จ้าง สขร ประจำเดือน ตุลาคม 2565 80
  10 ม.ค. 2566    ประกาศสรุปแผนดำเนินการจัดซื้อจัด-จ้าง สขร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 61
  10 ม.ค. 2566    ประกาศสรุปแผนดำเนินการจัดซื้อจัด-จ้าง สขร ประจำเดือน ธันวาคม 2565 65
  10 ม.ค. 2566    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 66
  1 ต.ค. 2564    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจะปีงบประมาณ 2565 166
  25 ธ.ค. 2563    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 154
  14 พ.ย. 2562    แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 168
  1 ต.ค. 2562    แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 200
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 342683 คน