โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 ม.ค. 2567    ประกาศ อบต.บ้านถ่อน ช่องทางการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 12
  11 ม.ค. 2567    ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่กินและสิ่งปลูกสร้าง 17
  8 ม.ค. 2567    ประชาสัมพันธุ์โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 15
  12 มิ.ย. 2566    ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่เพื่อเก็บค่าถังขยะ ประจำปี 2566 28
  13 ก.พ. 2566    แผนงานจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 57
  10 มิ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์ออกเก็บภาษี ประจำปี 2565 108
  27 ส.ค. 2563    ขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 114
  25 พ.ค. 2563    ขยายเวลาปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 155
  28 ต.ค. 2562    การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 149
  17 พ.ค. 2562    รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 139
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 338659 คน