โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ก.ย. 2566    แผนพัฒาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ2566 -2570) 19
  16 ธ.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และประกาศรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบต.บ้านถ่อน ประจำปี พ.ศ.2565 36
  9 มิ.ย. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมคร้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 172
  2 พ.ค. 2565    โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 34
  31 ก.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 156
  31 ก.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 135
  28 ก.พ. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 123
  16 ต.ค. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 124
  16 ต.ค. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 130
  26 ก.ค. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2562 156

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 344660 คน