โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 เม.ย. 2567    ประกาศ อบต.บ้านถ่อน รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองสะสม ณ วันวันสิ้นเดือน มีนาคม 2567 14
  27 มี.ค. 2567    การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน เมษายน 2567 9
  21 มี.ค. 2567    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 13
  1 มี.ค. 2567    การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน มีนาคม 2567 21
  14 ก.พ. 2567    รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 29
  1 ก.พ. 2567    การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 20
  26 ม.ค. 2567    ประกาศโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ้านถ่อน 16
  23 ม.ค. 2567    ประกาศ อบต.บ้านถ่อน ช่องทางการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 29
  23 ม.ค. 2567    ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับชำระภาษี 19
  11 ม.ค. 2567    ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่กินและสิ่งปลูกสร้าง 27

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 342666 คน