โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 กองช่าง

   
  นายยุทธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม  
 

 ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.094-2914656

 
นายมงคล  เมืองสอง นายนัฐติกรณ์  จันผาย นายวงศกร  วงศ์รัตนะ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โทร.095-2905744

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

โทร.097-3306296

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทร.065-0281538

นายสุรพล  พรหมอินทร์ นายภานุมาส  อำมาตย์ นายมนตรี  เสนสุวรรณ

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

โทร.063-0404241

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

โทร.087-0662048

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา

โทร.084-8858054

นางสาวสุภารัตน์ อินทรพานิชย์ นายครรชิต  สารบาล นางสาวนิภาพร ตอนแป้ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร.089-7605821

คนงานทั่วไป

โทร.080-7387294

คนงานทั่วไป

โทร.082-1297246

     
นายคมกริช  มิกราช นายวีรยุทธ  ใหม่คามิ นายชูศักดิ์  ใจบุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร.061-050-9010 โทร.081-521-7793 โทร.063-768-6293
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 342685 คน